Algemene voorwaarden ("AV") voor aankopen in de Staudt-webshop op http://www.staudt-twenthe.com

§ 1 ALGEMENE INFORMATIE, WERKINGSSFEER VAN DE GBC

1.1 De contractuele partner is Staudt Chronometrie B.V., Kapelstraat 4, 7631BP Ootmarsum, telefoon +31 85 00 44 999, e-mail info(a)staudt-twenthe.com, handelsregister: 69802912, BTW-identificatienummer volgens de Nederlandse BTW-wet 1968: NL858018330B01 (hierna "Staudt Chronometrie")

1.2 Alle leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van de volgende AV in de op het moment van bestelling geldende versie. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn afwijkende voorwaarden niet van toepassing.

1.3 Klanten zijn volgens deze AV zowel consumenten als ondernemers. Consumenten zijn natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten voor een doel dat niet in hoofdzaak aan hun commerciële of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid die, wanneer zij een overeenkomst met Staudt Chronometrie sluiten, handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 SLUITING VAN DE OVEREENKOMST, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 U kunt telefonisch, per fax of via onze online-shop bestellen. Ons aanbod is bindend. Met uw bestelling aanvaardt u ons aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van uw bestelling aan ons. U ontvangt de orderbevestiging per e-mail, fax, post of een persoonlijk bericht.

2.2. Zo bestelt u in onze online winkel:
- Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder aankoopverplichting nader bekijken door op de productnaam of de productafbeelding te klikken.
- Door te klikken op de knop [Toevoegen aan winkelwagentje] kunt u het artikel toevoegen aan het winkelwagentje. U kunt de inhoud van uw winkelwagen op elk gewenst moment bekijken door te klikken op het winkelwagen-symbool zonder aankoopverplichting. U kunt de artikelen uit de winkelwagen verwijderen door te klikken op het pictogram [X/Verwijderen] of door de hoeveelheid te wijzigen.
- Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop [Verder naar kassa] op de pagina "Uw winkelwagen". In het verdere verloop van het bestelproces maakt u naar keuze een Staudt-klantenaccount aan, voert u uw bestelgegevens in, zet u de bestelling voort als gast of logt u rechtstreeks in op uw Staudt-klantenaccount.
- Selecteer vervolgens de gewenste betalingsmethode.
- In de laatste stap krijgt u onder "3. Bevestiging" een overzicht van uw bestelgegevens en kunt u via [Bewerken>] alle gegevens nog eens controleren en wijzigen. U kunt ook invoerfouten corrigeren door in de browser achteruit te navigeren of het bestelproces af te breken en opnieuw te starten.
- Om uw aankoop te voltooien, dient u onze Algemene Voorwaarden te accepteren en op de knop [nu kopen] te klikken. Hiermee wordt de bestelling geplaatst bij Staudt Chronometrie B.V.

§ 3 OPSLAG VAN DE CONTRACTTEKST

Wij bewaren uw bestelling, de ingevoerde bestelgegevens en de volledige tekst van het contract. Wij sturen u een orderbevestiging per e-mail met alle ordergegevens. Deze ontvangstbevestiging is tevens onze opdrachtbevestiging die het contract bevestigt. U heeft ook de mogelijkheid om zowel de bestelling als de Algemene Voorwaarden af te drukken alvorens de bestelling aan ons te versturen. Ten slotte hebt u te allen tijde toegang tot de door u geplaatste bestellingen via uw Staudt-klantenaccount, indien aangemaakt.

§ 4 RECHT VAN DE CONSUMENT OM TE ANNULEREN

Het volgende recht om te annuleren geldt alleen voor consumenten:

U heeft het recht om deze overeenkomst, zonder vragen te stellen, binnen 14 dagen te annuleren.

De annuleringstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Staudt Chronometrie B.V., Kapelstraat 4, 7631BP Ootmarsum, Telefoon +31 85 00 44 999, e-mail info(a)staudt-twenthe.com) met een duidelijke verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail) van uw besluit de overeenkomst op te zeggen. U kunt desgewenst het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Uw annulering wordt geacht binnen de annuleringstermijn te vallen, mits uw kennisgeving tot uitoefening van uw recht op annulering vóór het verstrijken van de annuleringstermijn is verzonden.

Gevolgen van annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en binnen veertien dagen na de datum waarop het bericht betreffende uw annulering van deze overeenkomst door ons is ontvangen, aan u terug te betalen. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betalingswijze gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij met u uitdrukkelijk het tegendeel zijn overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij hebben het recht om terugbetaling te weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u ons van uw annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U wordt geacht binnen de termijn te zijn zolang u de goederen vóór het verstrijken van de veertien dagen heeft verzonden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de goederen veilig bij ons worden afgeleverd, de kosten hiervoor zijn voor de klant.

U zult verantwoordelijk zijn voor elke waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan elke hantering die niet noodzakelijk is voor de inspectie van de staat, de kenmerken en de bruikbaarheid.

Er zal geen recht op herroeping worden gehonoreerd in geval van overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie een persoonlijke selectie of specificatie door de consument omvatte of die op unieke wijze aan de persoonlijke wensen van de consument zijn aangepast (bijvoorbeeld speciaal bestelde gravure op maat).

§ 5 SJABLOONFORMULIER VOOR ANNULERING

(Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden).

Naar:
Staudt Chronometrie B.V.

Kapelstraat 4

7631BP Ootmarsum

Nederland

E-mail: store(a)staudt-twenthe.com

Ik/wij (*) annuleer hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van

van de volgende goederen (*)/van de volgende diensten (*)

Naam consument

Adres van de consument

Handtekening van consument(en) (alleen voor kennisgeving per papieren afschrift)

(*) punten doorhalen die niet van toepassing zijn.

§ 6 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde, verzendkosten en eventuele douanerechten, en alle andere prijscomponenten waar van toepassing. Wij leveren gratis via UPS of een andere verzenddienst van onze keuze.

Voor klanten in de Verenigde Staten: Sommige plaatsen in de Verenigde Staten kunnen een gebruiksbelasting innen bij particulieren voor goederen of diensten die online zijn gekocht in andere staten of landen. Om te weten of dit op u van toepassing kan zijn, raadpleegt u uw plaatselijke belastingdienst.

§ 7 BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Alle betaalmethoden zijn te vinden in uw afrekenscherm.

7.2 Indien u kiest voor de methode van vooruitbetaling, zullen wij u onze bankgegevens meedelen in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven.

7.3 Al onze betalingen worden verwerkt door onze externe betalingsverwerker Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland ("Mollie"). De voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en de opgegeven betalingsgegevens), alsmede informatie in verband met de bestelling, worden aan Mollie doorgegeven. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van de dienstverlener vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Mollie op: https://www.mollie.com/en/privacy

§ 8 LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1 Wij leveren uitsluitend binnen Duitsland en naar de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong SAR China, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Filipijnen, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Saint-Martin, Sint Maarten, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten.

8.2 Tenzij anders vermeld in de offerte, worden de goederen geleverd binnen 2-5 dagen nadat uw overboekingsopdracht uw bank heeft bereikt. Anders vindt de levering plaats binnen 2-5 dagen na het sluiten van het contract.

§ 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie wordt gegeven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

§ 10 KLANTENSERVICE

Heeft u vragen, klachten of claims, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar (+31 85 00 44 999) van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur of per e-mail op store(a)staudt-twenthe.

§ 11 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER, INFORMATIE OVER DE WET BETREFFENDE ALTERNATIEVE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (VSBG)

11.1 Het Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het UN handelsrecht. In geval van twijfel over de betekenis en uitleg van de Engelse versie van deze Algemene Handelsvoorwaarden, is de Nederlandse formulering beslissend.

11.2 Bij klanten die de overeenkomst sluiten voor een doel dat niet als beroepsmatig of commercieel kan worden beschouwd (consumenten), doet deze keuze voor een rechtsstelsel geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.3 Voor alle uit de contractuele verhouding voortvloeiende geschillen is, indien de opdrachtgever een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, de bevoegde rechter te Ootmarsum, Nederland.

11.4 Gelieve er nota van te nemen dat wij niet verplicht of bereid zijn om gebruik te maken van een alternatieve geschillenprocedure of arbitrage.

§ 12 DIVERSEN

12.1 De contracttalen zijn Nederlands en Engels.

12.2 Indien een of meer bepalingen van de Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rest van het contract. Indien de bepalingen ongeldig zijn, wordt de inhoud van het contract beheerst door de wettelijke bepalingen.

Versie: Juni 2021